SNY i ich znaczenie

Sny są wspaniałym instrumentem rozwoju, ostrzegania i wzbogacania naszego życia. Z pośród 12 Darów Ducha Świętego, Dar Mądrości może przejawiać się poprzez sny.

cd. nastąpi