http://www.tchnieniezycia.pl/

SPOTKAŁAM PIĘKNYCH LUDZI  /strona w opracowaniu

Słowo

Biblia

Uzdrawianie

Dary Ducha Świętego

"Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, wstrzęmiężliwość" List Św. Pawła do Galicjan 5:22

Strach

Bóg

Centrum Chrześcijańskie Tchnienie Życia skupia ludzi, którzy pragną autentycznej i realnej zmiany w swoim życiu, osadzonej na prawdzie Bożego Słowa. W Biblii zawarte są wszystkie zasady, prawdy i cała wiedza dotycząca różnych  aspektów życia  :  małżeńskiego, rodzicielskiego, osobistego, zawodowego, biznesowego oraz mądrość, z której w mniejszym lub większym, świadomym lub mniej świadomym stopniu korzystają ludzie na całym świecie.W  Centrum  Chrześcijańskim  nie chcemy aby nasze życie,  które  ofiarował  nam  Jezus  przez swoją śmierć i zmartwychwstanie było dziełem przypadku, zrządzeniem losu czy łutem szczęścia. Pragniemy aby nasze życie było celowym, trwałym i prowadzonym przez Ducha Świętego świadomym wyborem życia, do którego przeznaczył nas Bóg, w celu wypełnienia Bożej woli, a tym samym wypełnienia swojego przeznaczenia, spełnienia marzeń i obietnic, Boskiego planu i celu dla życia każdego człowieka, który nie będzie się bał odkryć tego, że naprawdę chce!